46. Formulare pentru înscrierea avizelor de ipotecă referitoare la creanţele bugetare

 

46A. Formular de aviz de ipotecă iniţial

46B. Formular de aviz de ipotecă modificator

46C. Formular de aviz de extindere a ipotecii

46D. Formular de aviz de reducere a ipotecii

46E. Formular de aviz de prelungire a avizului de ipotecă iniţial

46F. Formular de aviz de nulitate a avizului de ipotecă iniţial

46G. Formular de aviz de stingere a avizului de ipotecă iniţial