AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

Adresa: str. Apollodor nr. 17, sector 5, Bucureşti

Telefon: 0372041287, 0372041288

Fax: 0372871140

E-mail: dsjc-aegrm@just.ro

dsc@just.ro


Personal  de  specialitate

Serviciul Profesii Juridice Conexe - Şef serviciu Aurelia Tudose

Mihaela Cepoiu Consilier juridic, tel. 0372041288, e-mail: mihaela.cepoiu@just.ro

Carmen Rotaru Consilier juridic, tel. 0372041287, e-mail: carmen_rotaru@just.ro

Registratura Generală a Ministerului Justiţiei (pentru corespondenţă): str. Apollodor nr. 17, 050741 sector 5, Bucureşti