Căutarea şi vizualizarea informaţiilor înscrise în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

 

Căutarea și vizualizarea informațiilor înscrise în RNPM se poate face accesând unul dintre cele două site-uri identice ale Registrului : www.co.romarhiva.ro și www.mj.romarhiva.ro și apoi meniul „Căutare aviz”.  

 

- Căutarea se efectuează pentru fiecare categorie de înscriere (obligatoriu trebuie selectată una dintre categorii prin apăsarea butonului corespunzător):

·         Aviz de ipotecă mobiliară;

·         Fiducie;

·         Aviz specific;

·         Aviz de ipotecăcreanțe securitizate;

·         Aviz de ipotecăobligațiuni ipotecare.

 

- Opţiunile de căutare sunt:

v „numai active” (adică numai înregistrările cu statut activ). Înregistrările cu statut activ sunt avizele de înscriere a căror durată de valabilitate nu a expirat, nu sunt stinse (printr-un aviz de stingere) sau nu sunt anulate (printr-un aviz de nulitate).

v „nemodificate de alte înscrieri”. Înregistrările nemodificate de alte înscrieri, sunt cele care nu au fost modificate (urmate) de unul sau mai multe avize  ulterioare (ex. urmate de avize de tip: modificator, reducere, extindere etc.).

Opţiunile „numai active”  și „nemodificate de alte înscrierisunt setate implicit, dar pot fi deselectate, conform dorinței utilizatorului.

 

- Rubricile generale de căutare pentru toate tipurile de înscrieri:

v ”Identificatorul înscrierii (nr. de identificare)

v Perioada sau intervalul de timp (în care s-a efectuat înscrierea), care poate fi selectată prin setarea celor 2 rubrici calendaristice:

v Data start

v Data final    

- Rubricile specifice fiecărui tip de înscriere (enumerate mai jos) apar după selectarea tipului de înscriere respectiv.     

- Căutarea se poate realiza după selectarea criteriilor de căutare, care sunt rubricile în care se introduc datele de căutare împreună cu opțiunile de căutare. Criteriile de căutare pot fi combinate (la alegerea utilizatorului) prin funcțiile logice «ŞI»/«SAU»   («ŞI» este funcția implicită).

Criteriile de căutare sunt afișate înainte de a se efectua căutarea efectivă (pentru a se putea verifica corectitudinea lor). 

 

Pentru fiecare tip de înscriere rubricile specifice sunt următoarele:

 

·       Aviz de ipotecă mobiliară

v Tipul înregistrării; 

v Destinația înscrierii

-  Datele de identificare ale creditorului sau debitorului/constituitorului, corespunzător tipului  acestuia:

persoană juridică:

 

v  Denumire;

v  Nr.de  identificare( Reg. Comerțului);

v  Cod unic/Cod fiscal.

persoană fizică

v  Nume;

v  Prenume;

v  C.N.P.

- Datele de identificare ale bunului ipotecat, corespunzător tipului acestuia:

bun autovehicul:

v  Model;

v  Serie șasiu;

v  Serie motor;

v  Nr. de înmatriculare;

v  Descriere suplimentară.

         bun de tip „Alte tipuri”:

v  Categorie;

v  Identificare bun.

bun mobil atașat unui bun imobil:

v  Categorie;

v  Identificare bun și descriere suplimentară.

 

·       Fiducie

v  Tipul fiduciei;

-    Datele de identificare ale constituitorului corespunzător tipului acestuia:

persoană juridică:

v  Denumire legală;

v  Nr.de  identificare la Reg. Comerțului;

v  Cod unic/Cod fiscal.

persoană fizică

v  Nume;

v  Prenume;

v  C.N.P.

 

- Datele de identificare ale fiduciarului:

v  Denumire legală;

v  Nr.de  identificare la Reg. Comerțului;

v  Cod unic/Cod fiscal.

 

- Datele de identificare ale beneficiarului corespunzător tipului acestuia:

persoană juridică:

v  Denumire legală;

v  Nr.de  identificare la Reg. Comerțului;

v  Cod unic/Cod fiscal.

persoană fizică

v  Nume;

v  Prenume;

v  C.N.P.

- Datele de identificare ale bunului corespunzător tipului acestuia:

Bun Autovehicul:

v  Model;

v  Serie șasiu;

v  Serie motor;

v  Descriere.

Bun de tip „Alt tip”:

v  Descriere.

Bun imobil:

v  Localitate;

v  Județ/sector;

v  Țara;

v  Nr. cărții funciare;

v  Nr. cadastral;

v  Adresa.

 

·       Aviz specific

v Tipul avizului

v Destinația înscrierii

- Datele de identificare ale părților corespunzător tipului acestora:

    Parte persoană juridică:

v  Denumire legală;

v  Nr.de  identificare la Reg. Comerțului;

v  Cod unic/Cod fiscal.

    Parte persoană fizică:

v  Nume;

v  Prenume;

v  C.N.P.

-  Datele de identificare ale bunului:

v  Descriere

 

·       Aviz de ipotecă – creanțe securitizate

v Tipul avizului

- Datele de identificare ale creditorului (parte juridică):

v  Denumire legală;

v  Nr.de  identificare la Reg. Comerțului;

v  Cod unic/Cod fiscal.

- Datele de identificare ale debitorului (parte juridică):

v  Denumire legală;

v  Nr.de  identificare la Reg. Comerțului;

v  Cod unic/Cod fiscal.

- Datele de identificare ale bunului:

v  Descriere

 

·       Aviz de ipotecă – obligațiuni ipotecare

v Tipul avizului

- Datele de identificare ale agentului (parte juridică):

v  Denumire legală;

v  Nr.de  identificare la Reg. Comerțului;

v  Cod unic/Cod fiscal.

- Datele de identificare ale emitentului (parte juridică):

v  Denumire legală;

v  Nr.de  identificare la Reg. Comerțului;

v  Cod unic/Cod fiscal.

- Datele de identificare ale bunului corespunzător tipului acestuia:

    Bun imobil:

v  Localitate;

v  Județ/sector;

v  Țara;

v  Nr. cărții funciare;

v  Nr. cadastral;

v  Adresa;

v  Data încheierii ipotecii

Alte garanții:

v  Descriere

Alte active:

v  Descriere

 

MENȚIUNI ESENȚIALE REFERITOARE LA CĂUTARE:

- Înscrierea termenilor de căutare în rubrica corespunzătoare se va face fără folosirea diacriticelor; în caz contrar nu se va găsi nicio  înscriere;

- În cazul căutării după Cod unic de înregistrare/cod fiscal, în rubrica de căutare se va introduce numai valoarea numerică, nu şi litere;

- Căutarea  după atributele de identificare a unui debitor/constituitor sau creditor se face separat, fie pe persoane juridice, fie pe persoane fizice, introducând datele de căutare în câmpurile corespunzătoare persoanelor juridice sau fizice, care sunt diferite; 

- Căutarea după bunul ipotecat se efectuează de asemenea separat, pe cele trei tipuri de bunuri: autovehicule, alte tipuri, bunuri mobile ataşate unor bunuri imobile, în câmpurile corespunzătoare fiecărui tip de bun;

 

NOTĂ – Ipoteci mobiliare:

 

1.    În cazul în care creditorii/debitorii sunt de tipul „asociaţii familiale”, „cabinete notariale”, „cabinete de medicină de familie”, ”asociații agricole” sau alte asemenea entități care nu au personalitate juridică, dar nu au nici CNP, se recomandă căutarea pe ambele tipuri creditor/debitor persoane juridice şi persoane fizice, deoarece este posibil ca încadrarea și înscrierea acestora în Registru să se fi realizat diferit, de la caz la caz, pe ambele tipuri de persoane.  

2.    Există înscrieri, de tip ipoteci mobiliare active, conținând bunuri de tip ”Alte tipuri” care au date numai la rubrica ”Descriere suplimentară”. Aceste înscrieri (efectuate înainte de data intrării în vigoare a formularelor actuale - 16.06.2014) au fost încadrate în categoria ”Înscriere veche”  și nu conțin date în rubricile ”Categorie” și ”Identificare bun”.

Pentru a acoperi aceste cazuri, căutarea se va face după categoria ”Înscriere veche”, împreună cu datele de căutare introduse în rubrica ”Identificare bun”. Pentru categoria ”Înscriere veche” aplicația caută practic în rubrica ”Descriere suplimentară” datele de căutare introduse în rubrica ”Identificare bun”.

 

- La căutarea după un bun ipotecat de tip ”Alte tipuri” se recomandă să se  efectueze căutarea atât pentru categoria normală în care se încadrează acel bun, cât și pentru categoria ”Înscriere veche”;

- Căutarea după un bun de tip ”Alte tipuri” necesită și o selectarea unei perioade de timp în care se va face căutarea (maxim 6 luni), urmând să se facă căutări succesive până la acoperirea întregii perioade dorite.

- Numai pentru rubricile de căutare ”Identificator înscriere”, ”Nr. înregistrare (Reg. Comerțului)”, ”Cod unic/Cod fiscal”, ”Serie șasiu”, ”Serie motor”, ”Nr. înmatriculare”,  algoritmul de căutare se bazează pe găsirea unui șir de caractere (acela din rubrica de căutare) identic cu șirul de caractere caractere înscris în câmpul respectiv din baza de date;

- Pentru celelalte rubrici, algoritmul de căutare din program se bazează pe găsirea unui subşir de caractere (acela din rubrica de căutare) conținut în şirul de caractere înscris în câmpul respectiv din baza de date;

- Un spaţiu gol sau mai multe spaţii goale între două cuvinte reprezintă  unul sau mai multe caractere blank;

- Când căutarea se realizează după denumirea unui creditor, debitor sau după datele de identificare ale bunului ipotecat, iar termenii de căutare cuprind două sau mai multe cuvinte despărţite de spaţii goale, ea va avea un rezultat pozitiv, numai dacă se tastează exact toate caracterele subşirului în rubrica de căutare, inclusiv numărul exact de caractere blank;

- Reducerea numărului cuvintelor textului de căutatchiar la un singur cuvânt sau la o parte dintr-un cuvânt - fără folosirea blank-urilor sau a semnelor de punctuaţie ori de ortografie duce la cele mai bune rezultate;

- În cazul în care se doreşte o căutare combinată, după două sau mai multe criterii de căutare se va selecta cu atenţie funcția logică «ŞI» sau funcția logică «SAU» între criterii;

- Se poate selecta/deselecta opţiunea de afişare a rezultatelor căutării numai pentru înregistrările cu statut activ ori înregistrările care nu au fost modificate printr-un aviz ulterior;

- Precizăm că nu prezintă vreo importanţă dacă înscrierea în rubrica de căutare a termenilor de căutare se tastează cu litere mari sau mici;

- În cazul în care, în urma căutării, se obţine un număr mai mic sau egal cu 1500 de înscrieri, care satisfac criteriile de căutare, se afişează lista numerelor de identificare a acestor avize (împreună cu tipul de aviz şi numele/denumirea utilizatorului autorizat, care a efectuat înscrierea respectivă), cu posibilitatea de a vizualiza fiecare din avizele de înscriere găsite;

- În cazul în care, în urma căutării, se obţine un număr mai mare de 1500 de înscrieri, care satisfac criteriile de căutare, se afişează numai numărul de înscrieri găsite pe fiecare tip de aviz şi se indică rafinarea căutării prin introducerea unui criteriu de căutare suplimentar sau micşorarea perioadei pe care se face căutarea (prin selectarea unor date de start şi de final adecvate), urmând să se facă căutări succesive până la acoperirea întregii perioade dorite.

 

În cazul unei căutări cu efect pozitiv se obţine o listă cuprinzând una sau mai multe înscrieri care satisfac criteriile de căutare respective.

Fiecare înscriere din aceea listă este individualizată prin:

1) identificator înscriere (numărul de identificare a înscrierii);

2) utilizatorul autorizat (cine a făcut acea înscriere);

3) data (înscrierii);

4) tipul înscrierii;

5) istoricul înscrierii.

 

NOTĂ: Pentru înscrierile active, la care nu s-a înregistrat calitatea debitorului/constituitorului constituitorul și apartenența bunurilor (efectuate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil), se afișează și link-ul ”Descarcă formular de actualizare”. Acesta furnizează creditorilor interesați, un formular de actualizare a datelor, care are deja preluate datele existente de la creditori, debitori, bunuri având și căsuțele de bifare a calității debitorilor/constituitorilor  precum și căsuțele de bifare a apartenenței bunurilor.

 

Dacă se dă un clic pe numărul de identificare afişat în coloana „Identificator înscriere” se va putea vizualiza conţinutul avizului respectiv (cu afişarea datei vizualizării).

Vizualizarea înscrierii permite evidenţierea informaţiilor generale (identificatorul, data şi ora înscrierii, data si ora expirării, tipul, destinaţia, identificatorul avizului iniţial, dacă e cazul identificatorul înscrierii pe care o modifică şi, dacă e cazul, identificatorul înscrierii prin care este modificată), a părţilor avizului, cu menţionarea acelora care au solicitat efectuarea acelei înscrieri, precum şi evidenţierea bunurilor.  În secțiunile destinate părților persoane fizice, dintr-un aviz de înscriere vizualizat (creditori, debitori/constituitori, sau alte părți), nu se afișează datele personale.

 

Dacă se doreşte vizualizarea istoricului unei înscrieri din listă se va da clic pe „Istoric înscriere”.  Se va afişa istoricul detaliat al înregistrării, adică tot şirul de înscrieri, plecând de la avizul iniţial şi terminând cu ultimul aviz din șir, care are ca referinţă acel aviz iniţial. De asemenea, la fiecare verigă din şirul de înscrieri se afişează, dacă este cazul, numărul de identificare a înscrierii pe care o modifică (vezi coloana ”Înscriere modificată”).

Imprimarea conţinutului unui aviz de înscriere se face din meniul browser-ului.

 

Operatorii şi agenţii autorizaţi pot presta contra cost servicii de căutare a informaţiilor cuprinse în Registru, în funcţie de criteriile şi termenii indicaţi de solicitant.

Operatorul sau agentul autorizat va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului şi de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele căutării, precum şi criteriile şi termenii propuşi de solicitant şi cei utilizaţi de operator din proprie iniţiativă, dacă este cazul, în funcţie de care s-a realizat căutarea.

La solicitarea părţii interesate operatorii vor certifica existenţa înregistrării în Registru a unui aviz de înscriere, pe baza indicării numărului de identificare a avizului de înscriere.

 

Solicitările de căutare în Registru pot fi transmise şi sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a incorporat, ataşat sau asociat o semnătura electronică extinsa, bazată pe un certificat calificat valabil; solicitarea astfel transmisă va trebui să menţioneze criteriile de căutare dorite de solicitant.  

După efectuarea căutării, operatorul/agentul autorizat va comunica solicitantului rezultatul acesteia, printr-un înscris în formă electronică ce va cuprinde rezultatele căutării, precum şi criteriile şi termenii propuşi de solicitant şi cei utilizaţi de operator din proprie iniţiativă, dacă este cazul, în funcţie de care s-a realizat căutarea şi care va fi semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului/agentului autorizat.