Document TED

 

     Un document TED este un document în format electronic transmis între solicitant şi operator/agent autorizat, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil (vezi detalii la ”Informaţii utile” la Documente TED – specificaţii tehnice”).