Operatorii de Registru

 

Operatorii de Registru sunt persoanele autorizate de Ministerul Justiţiei să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM).

Agenţii operatorilor de Registru sunt persoane împuternicite printr-o înţelegere contractuală de către operatori să efectueze direct înregistrarea avizelor de înscriere în RNPM, pe seama operatorilor de Registru.

Potrivit Art. 19 alin. 1 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară  și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare „Operatorii sunt abilitaţi să împuternicească agenţi, care vor acţiona în numele şi pe seama acestora, să opereze direct în Registru”, iar potrivit alineatului următor al acestui articol „Operatorul este răspunzător solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia în exercitarea atribuţiilor încredinţate”.

Lista operatorilor de Registru și a agenților împuterniciți ai acestora este publicată la rubrica „Informaţii utile” (vezi Lista operatorilor de Registru şi a agenţilor împuterniciți).