Operatorii de arhivă

 

Operatorii de arhivă sunt persoanele autorizate de Ministerul Justiţiei să efectueze înscrierea avizelor de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Agenţii (sau agenţii împuterniciţi) sunt persoane împuternicite printr-o înţelegere contractuală de către operatori să efectueze direct înscrierea avizelor de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, pe seama operatorilor de arhivă.

Potrivit art. 16 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare „Operatorii sunt abilitaţi să împuternicească agenţi, care vor acţiona în numele şi pe seama acestora, să înregistreze direct în arhivă avizele de garanţie”, iar potrivit alineatului următor al acestui articol „Operatorul este răspunzător solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia în exercitarea atribuţiilor încredinţate”.

Lista birourilor de înscriere în arhivă este publicată la rubrica „Informaţii utile” (vezi Lista operatorilor autorizaţi şi a agenţilor lor).

Precizăm că operatorii de arhivă Banca Comercială Română SA, Ministerul Finanţelor Publice, precum şi Raiffeisen Bank, agent al Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti înscriu în arhivă doar avizele de garanţie în care figurează ca parte.