Revenire la pagina precedentă

                                                                                                                                                      

 

Documente TED  utilizate de Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

- Specificaţii tehnice –

 

1. Generalităţi

- În prezent în România există următoarele firme, care au calitatea de furnizori acreditați de servicii de certificare pentru semnătura electronică:

Trans Sped S.R.L.                                 (www.transsped.ro)

DigiSign S.A.                                       (www.digisign.ro)

CertSIGN S.R.L.                                   (www.certsign.ro)

AlfaSign (AlfaTrust Certification SA)       (www.alfasign.ro)

 

1.1 Trans Sped

- Certificatele digitale calificate emise de această autoritate de certificare permit  semnarea digitală a mesajelor de e-mail, iar prin utilizarea aplicaţiilor software EasySign, semnarea digitală a tuturor tipurilor de documente electronice.

 

1.2 DigiSign

- Certificatele digitale calificate emise de această autoritate de certificare permit semnarea digitală a mesajelor de e-mail, iar prin utilizarea aplicaţiilor DigiSigner,  semnarea digitală a documentelor electronice.

 

1.3 CertSIGN

- Certificatele digitale calificate emise de catre aceasta autoritate de certificare permit semnarea digitală a mesajelor de e-mail, iar prin utilizarea aplicatiei clickSIGN, semnarea digitala a oricarui tip de document electronic.

 

1.4 AlfaSign

-  Certificatele digitale calificate emise de această autoritate de certificare permit semnarea digitală a mesajelor de e-mail, iar prin utilizarea aplicațiilor TrustSigner, PDF TrustSigner, semnarea digitala a documentelor electronice.

 

2.  Tipurile de documente TED transmise între solicitanţi şi operatori/agenţi:

- Mesaje de e-mail semnate digital. Un mesaj de e-mail semnat digital va include (în textul mesajului sau în fișier atașat) un singur formular de aviz de înscriere ori o singură solicitare de căutare în Registru;

- Fişiere semnate digital ataşate unui e-mail.  Un fișier semnat digital, atașat unui e-mail, va include un singur formular de aviz de înscriere ori o singură solicitare de căutare în Registru;

- Fişiere semnate digital transmise prin modem, internet sau aduse pe suport optic sau magnetic. Un fișier semnat digital va include un singur formular de aviz de înscriere ori o singură solicitare de căutare în Registru.

 

3. Formatele fişierelor semnate digital (corespunzător aplicaţiilor software pentru semnare, furnizate de fiecare Autoritate de certificare) care pot fi acceptate de operator/agent:

    - .pdf

    - .doc, .docx

 

4. Aplicațiile software necesare pentru vizualizarea sau editarea fișierelor acceptate de operator/agent:

     - Office (Word) 2003, 2007, 2010, 2013 (în cazul acceptării fișierelor de tip .doc, .docx)

- Adobe Reader 10.1.4, 11.0.09, Adobe Acrobat 10.0.1-11.0.09 (în cazul acceptării fișierelor de tip .pdf)

 

5. Clientul de e-mail, care permite semnarea digitală a mesajelor  transmise între 

    solicitant şi operator/agent poate fi:

-  MS Outlook Express (pentru sisteme de operare Windows XP)

-  MS Windows Mail (pentru sisteme de operare Windows Vista)

-  MS Windows Live Mail (pentru sisteme de operare Vista, Windows 7, 8, 8.1)

-  MS Outlook 2003, 2007, 2010, 2013  (din suita Office corespunzătoare 2003, 2007, 2010, 2013).

 

6. Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru a transmite

    documente TED unui operator/agent:

-  Trebuie să deţină un certificat digital valabil emis de una din Autorităţile de certificare

   menţionate la pct. 1.

 

6.1 Pentru certificatele emise de Trans Sped S.R.L.:

·       Să aibă instalată aplicația EasySign S sau aplicația EasySignPDF, care sunt compatibile

cu:

 

                         Sisteme de operare

                        - Windows XP, Vista, Windows 7,8       

 

6.2 Pentru certificatele emise de DigiSign S.A.:

·       Să aibă instalată aplicaţia DigiSigner sau aplicația DigiSignerPDF, care sunt compatibile cu:

 

                            Sisteme de operare:
                                                                      - 
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 2003 R2, Windows 2008 R

 

6.3 Pentru certificatele emise de certSIGN:

 

·       Să aibă instalate aplicaţiile clickSIGN , emailerSafe, care sunt compatibile cu:

 

                            Sisteme de operare:

                                     - Windows XP, Vista, Windows 7,8

 

Versiuni de Office:

Office 2003, 2007, 2010, 2013

 

6.4  Pentru certificatele emise de AlfaSign (AlfaTrust):

 

·       Să aibă instalată aplicaţia TrustSigner sau aplicația PDF TrustSigner, care sunt compatibile cu:

            Sisteme de operare:

            - Windows XP, Vista, Windows 7

 

7.  Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească operatorul/agentul  pentru a accepta documente TED  transmise de solicitanţi:

- Sistem de operare MS XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1.

- Trebuie să deţină  şi să  aibă configurate corespunzător următoarele produse software:

   

8.  Acceptarea și evidența documentelor TED

- În cazul în care în biroul  unui operator/agent se recepţionează sau transmit documente TED, operatorul/agentul este obligat să țină o evidență computerizată a documentelor TED intrate sau ieșite. Dacă sunt mai multe calculatoare în birou (conectate în rețea locală), care primesc sau transmit documente TED, pe unul dintre aceste calculatoare sau pe altul special destinat, se va ține evidența tuturor documentelelor TED de intrare  și a documentelor TED de ieșire.

- Pentru a accepta un document TED, operatorul/agentul este obligat să verifice valabilitatea semnăturii digitale (în funcţie de tipul de document şi de software-ul utilizat pentru citirea documentului), calitatea persoanei care semnează formularul în cazul primirii unui formular de înscriere în Registru şi dacă conţinutul documentului este corespunzător.

- După acceptarea documentului TED, operatorul/agentul trebuie să copieze documentul TED (fără a-l modifica) în folderul ce conține documentele TED de intrare (de ex. ”TED intrare”) din calculatorul destinat evidenței documentelor TED.

- După efectuarea unei înscrieri sau a unei căutări în Registru, ca rezultat al unui document TED acceptat de la un solicitant, operatorul/agentul este obligat să transmită acestuia un document TED ca răspuns (o copie a formularului de înscriere în care s-a completat ID, data şi ora sau  rezultatul căutării) semnat digital de către operator/agent, cu acelaşi  produs software care a fost utilizat şi de către solicitant.

- Documentul TED de răspuns va fi copiat într-un folder de ieşire (de exemplu, TED ieşire”) din calculatorul destinat evidenței documentelor TED.

- Dacă documentul TED acceptat sau trimis este un mesaj de e-mail, acesta se va salva ca tip “Message format“   în folderul de intrare, respectiv în folderul de ieşire, din calculatorul destinat evidenței documentelor TED.

 

NOTĂ : Pentru a putea găsi ușor un document electronic, prin căutarea după numele fișierului (sau o parte din nume), marcând în același timp și corespondența între formularul primit de la solicitant și formularul trimis ca răspuns către solicitant, se recomandă ca numele, sub care sunt salvate documentele TED, să conțină atât numărul de înregistrare și după caz, ID-ul atribuit după înscriere.

 

9. Stocarea documentelor TED

- O copie de siguranță (sau backup) a evidenţei documentelor TED (folderele de intrare și de ieșire ce conțin documentele TED) se va transfera zilnic pe un dispozitiv suplimentar de stocare, pe suport magnetic sau optic, pentru a preveni pierderea datelor în cazul defectării calculatorului destinat evidenței documentelor TED.

 

Revenire la pagina precedentă