Revenire la pagina precedentă

                                                                                                                                                      

 

Documente TED  utilizate de Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

- Specificaţii tehnice

 

1. Generalități

-      În prezent există următoarele firme, care au calitatea de furnizori acreditați de servicii de certificare pentru semnătura electronică:

Trans Sped S.R.L.

(www.transsped.ro)

DigiSign S.A.

(www.digisign.ro)

CertSIGN S.R.L.

(www.certsign.ro)

AlfaSign (AlfaTrust Certification SA)

(www.alfasign.ro)

CertDigital (Centrul de Calcul SA)

(www.certdigital.ro)

 

1.1 Trans Sped

-      Certificatele digitale calificate emise de această autoritate de certificare permit  semnarea digitală a mesajelor de e-mail, iar prin utilizarea aplicaţiilor software EasySign, semnarea digitală a tuturor tipurilor de documente electronice.

 

1.2 DigiSign

-      Certificatele digitale calificate emise de această autoritate de certificare permit semnarea digitală a mesajelor de e-mail, iar prin utilizarea aplicaţiilor DigiSigner,  semnarea digitală a documentelor electronice.

 

1.3 CertSIGN

-      Certificatele digitale calificate emise de catre aceasta autoritate de certificare permit semnarea digitală a mesajelor de e-mail, iar prin utilizarea aplicatiei clickSIGN, semnarea digitala a oricarui tip de document electronic.

 

1.4 AlfaSign

-      Certificatele digitale calificate emise de această autoritate de certificare permit semnarea digitală a mesajelor de e-mail, iar prin utilizarea aplicațiilor TrustSigner, PDF TrustSigner, semnarea digitala a documentelor electronice.

 

1.5 CertDigital

-      Certificatele digitale calificate emise de către această autoritate de certificare permit semnarea digitală a mesajelor de e-mail, iar prin utilizarea aplicației CertDigital Signer, semnarea digitală a oricărui tip de document electronic.

 

 

2.  Tipurile de documente TED transmise între solicitanți şi operatori/agenți:

-      Mesaje de e-mail semnate digital. Un mesaj de e-mail semnat digital va include (în textul mesajului sau în fișier atașat) un singur formular de aviz de înscriere ori o singură solicitare de căutare în Registru;

-      Fișiere semnate digital atașate unui e-mail.  Un fișier semnat digital, atașat unui e-mail, va include un singur formular de aviz de înscriere ori o singură solicitare de căutare în Registru;

-      Fișiere semnate digital transmise prin Internet sau aduse pe suport optic sau magnetic. Un fișier semnat digital va include un singur formular de aviz de înscriere ori o singură solicitare de căutare în Registru.

 

3. Formatele fișierelor semnate digital (corespunzător aplicațiilor software pentru semnare, furnizate de fiecare Autoritate de certificare) care pot fi acceptate de operator/agent:

    - .pdf

    - .doc, .docx

 

4. Aplicațiile software necesare pentru vizualizarea sau editarea fișierelor acceptate de operator/agent:

·         Pachete software de tip Office (Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016) (în cazul acceptării fișierelor de tip .doc, .docx);

·         Adobe Reader 10.x, 11.x, DC, Adobe Acrobat 10.x-11.x, DC (în cazul acceptării fișierelor de tip .pdf).

 

5. Clientul de e-mail, care permite semnarea digitală a mesajelor  transmise între 

    solicitant și operator/agent poate fi:

·         MS Outlook Express (pentru sisteme de operare Windows XP);

·         MS Windows Mail (pentru sisteme de operare Windows Vista);

·         MS Windows Live Mail (pentru sisteme de operare Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10);

·         MS Outlook 2003, 2007, 2010, 2013, 2016  (din suita Office corespunzătoare 2003, 2007, 2010, 2013, 2016).

 

6. Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru a transmite documente TED unui operator/agent:

Trebuie să dețină un certificat digital valabil emis de una din Autoritățile de certificare menționate la pct. 1.

 

6.1 Pentru certificatele emise de Trans Sped S.R.L.:

·               Se instalează aplicația EasySign, care funcționează pe următoarele sisteme de operare: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008 sau mai nou.

·               Informații suplimentare se pot obține accesând pagina de suport tehnic a Autorității de certificare http://www.transsped.ro/suport.html sau http://support.transsped.ro.

    

6.2 Pentru certificatele emise de DigiSign S.A.:

·               Se instalează aplicaţia DigiSigner care funcționează pe următoarele sisteme de operare:  Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

·               Informații suplimentare se pot obține accesând pagina de suport tehnic a Autorității de certificare https://www.digisign.ro/utile sau https://www.digisign.ro/utile/instructiuni.

 

6.3 Pentru certificatele emise de certSIGN:

 

·               Se instalează aplicaţiile clickSIGN și emailerSafe care funcționează pe următoarele sisteme de operare: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 și următoarele versiuni de pachete tip Office: Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016.

·               Informații suplimentare se pot obține accesând pagina de suport tehnic a Autorității de certificare https://www.certsign.ro/ro/resurse sau https://suport.certsign.ro.

 

6.4  Pentru certificatele emise de AlfaSign (AlfaTrust):

 

·               Se instalează aplicaţia TrustSigner sau aplicația PDF TrustSigner care funcționează pe următoarele sisteme de operare: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

·               Informații suplimentare se pot obține accesând pagina de suport tehnic a Autorității de certificare https://www.alfasign.ro/instructiuni/ sau https://www.alfasign.ro/instructiuni-utile .

 

6.5  Pentru certificatele emise de CertDigital:

 

·               Se instalează aplicația CertDigital Signer care funcționează pe următoarele sisteme de operare: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003.

·               Informații suplimentare se pot obține accesând pagina de suport tehnic a Autorității de certificare http://www.certdigital.ro/suport sau http://www.certdigital.ro/instructiuni.html

 

7.  Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească operatorul/agentul  pentru a accepta documente TED  transmise de solicitanţi:

ü  Sistem de operare Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 sau mai nou.

ü  Trebuie să dețină  ș    aibă configurate corespunzător următoarele produse software:

   

8.  Acceptarea și evidența documentelor TED

 

-      În cazul în care în biroul  unui operator/agent se recepționează sau transmit documente TED, operatorul/agentul este obligat să țină o evidență computerizată a documentelor TED intrate sau ieșite. Dacă sunt mai multe calculatoare în birou (conectate în rețea locală), care primesc sau transmit documente TED, pe unul dintre aceste calculatoare sau pe altul special destinat, se va ține evidența tuturor documentelor TED de intrare  și a documentelor TED de ieșire.

-      Pentru a accepta un document TED, operatorul/agentul este obligat să verifice valabilitatea semnăturii digitale (în funcție de tipul de document şi de software-ul utilizat pentru citirea documentului), calitatea persoanei care semnează formularul în cazul primirii unui formular de înscriere în Registru șu dacă conținutul documentului este corespunzător.

-      După acceptarea documentului TED, operatorul/agentul trebuie să copieze documentul TED (fără a-l modifica) în folderul ce conține documentele TED de intrare (de ex. ”TED intrare”) din calculatorul destinat evidenței documentelor TED.

-      După efectuarea unei înscrieri sau a unei căutări în Registru, ca rezultat al unui document TED acceptat de la un solicitant, operatorul/agentul este obligat să transmită acestuia un document TED ca răspuns (o copie a formularului de înscriere în care s-a completat ID, data şi ora sau  rezultatul căutării) semnat digital de către operator/agent, cu același  produs software care a fost utilizat şi de către solicitant.

-      Documentul TED de răspuns va fi copiat într-un folder de ieșire (de exemplu, ”TED ieșire”) din calculatorul destinat evidenței documentelor TED.

-      Dacă documentul TED acceptat sau trimis este un mesaj de e-mail, acesta se va salva ca tip “Message format“   în folderul de intrare, respectiv în folderul de ieşire, din calculatorul destinat evidenței documentelor TED.

 

NOTĂ: Pentru a putea găsi ușor un document electronic, prin căutarea după numele fișierului (sau o parte din nume), marcând în același timp și corespondența între formularul primit de la solicitant și formularul trimis ca răspuns către solicitant, se recomandă ca numele, sub care sunt salvate documentele TED, să conțină atât numărul de înregistrare și după caz, ID-ul atribuit după înscriere.

 

9. Stocarea documentelor TED

O copie de siguranță (sau backup) a evidenței documentelor TED (folderele de intrare și de ieșire ce conțin documentele TED) se va transfera zilnic pe un dispozitiv suplimentar de stocare, pe suport magnetic sau optic, pentru a preveni pierderea datelor în cazul defectării calculatorului destinat evidenței documentelor TED.

 

Revenire la pagina precedentă