Corpul operatorilor si-a mutat sediul!

Corpul operatorilor si-a mutat sediul!

Incepand cu data de 1.02.2013 ne gasiti la urmatoarea adresa....

Readmore..

Despre Noi

 

In contextul masurilor luate pentru accelerarea reformei economice in Romania, a luat nastere Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, reprezentand un sistem informatizat, unic pe tara, de evidenta a unor operatiuni juridice, tinut de catre persoane fizice si juridice de drept privat, functional la standarde de calitate corespunzatoare. Activitatea a fost lansata in luna decembrie 2000, data de la care a cunoscut o deosebita dezvoltare, atat ca numar de entitati autorizate sa opereze in arhiva, cat si ca numar de inscrieri. Inscrierile in arhiva nu au efect constitutiv de drepturi, ci efect de publicitate al unor raporturi juridice si de stabilire a unei ordini de prioritate, sistemul asigurand astfel increderea partilor raporturilor juridice in inscrierile efectuate.

Prin existenta arhivei mediul romanesc de afaceri are un acces mult mai facil la credite, prin garantarea acestora cu bunuri care sunt inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, detinand prin reglementari specifice in materie o masura de siguranta suplimentara privind credibilitatea persoanelor fizice sau juridice.

Fundamentul legislativ – Legea nr.99/1999 – privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, Titlul VI – Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare, reglementeaza constituirea garantiilor reale mobiliare, publicitatea si ordinea de preferinta, executarea si, nu in ultimul rand, organizarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, promovand o serie de schimbari esentiale in materie, simplificand la minimum procedurile, diminuand substantial costurile, reducand durata operatiunii de realizare a dreptului de creanta. S-au creat conditii pentru acordarea de credite prin imbunatatirea sistemului de garantare, arhiva oferind mijlocul de identificare a debitorilor si a bunurilor supuse garantiei si de evaluare a riscului, iar in caz de neperformanta, proceduri simple si mult mai rapide de executie.

Practic, se promoveaza accesul la credite pentru mediul de afaceri, proprietatea mobiliara asigurand garantarea si plata obligatiilor, iar arhiva electronica avand 2 functii precise: 
- functia de avertizare, arhiva punand la dispozitie un sistem de cautare care sa ofere informatii exacte si actualizate cu privire la inregistrarile garantiilor reale mobiliare; 
- functia de asigurare a prioritatii, arhiva punand la dispozitia creditorilor o metoda prin care isi vor inregistra garantiile reale pe care le au asupra bunurilor debitorului, metoda prin care se determina prioritatea in cazul existentei mai multor creditori interesati in a obtine bunul respectiv. Regula prin care se stabileste ordinea in care isi satisfac creantele este enuntata de art. 28 din Legea 99/1999: „Fata de tert, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor supuse prezentului titlu au rang de prioritate stabilit in momentul in care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice prin una din metodele prevazute in acest capitol.” Acest text trebuie interpretat in sensul ca acel creditor care isi inregistreaza garantia asupra unui bun inaintea altuia va avea prioritate fata de acesta din urma atunci cand se pune problema valorificari garantiei. Cu atat mai mult, in cazul concursului intre un creditor care are garantia inregistrata in arhiva si unul care nu a operat aceasta inregistrare, i se va da castig de cauza celui care are inregistrarea facuta.

Pe langa cele enuntate mai sus, introducerea noii reglementari privind garantiile reale mobiliare a adus o serie de avantaje pe care le vom detalia in cele ce urmeaza.

Contractul de garantie, privilegiul, titlurile sau cesiunile de creanta inregistrate in arhiva au valoare de titlu executoriu, nemaifiind necesara procedura judiciara a obtinerii acestui titlu, reducandu-se pe aceasta cale cheltuielile(taxe, onorarii), precum si termenele de realizare a dreptului. In consecinta s-au creat proceduri simplificate si cheltuieli mult diminuate.

Un alt aspect il reprezinta largirea sferei actelor juridice si a bunurilor ce intra sub incidenta acestor reglementari. Legiuitorul roman a decis sa cuprinda in sfera de reglementare , pe langa garantiile reale mobiliare clasice si o serie de acte juridice, asa cum sunt ele prevazute la art.2 din reglementarea cadru: toate cesiunile de creanta, vanzarile conditionate, vanzarile in rate, contractele de inchiriere, arendare si concesiune, leasing-ul, contractul de consignatie si amanet, contractul de custodie si depozit (inclusiv depozite bancare), contractul de credit/imprumut, hotararile judecatoresti definitive, privilegiul statului(rezultate din taxe, impozite, amenzi, confiscari).

In ceea ce priveste bunurile ce fac obiectul actelor juridice descrise mai sus, art. 6 din Legea 99/1999 reglementeaza urmatoarele categorii: bunuri mobile, corporale sau necorporale (inclusiv accesorii ale unui bun imobil), stocuri de bunuri fungibile, solduri creditoare ale conturilor de depozit, certificate de depozit, actiuni si parti sociale ale societatilor comerciale, dreptul de creanta, recolta agricola, polite de asigurare, cambia, biletul la ordin, CEC-ul, titlurile de valori mobiliare, cu conditia ca aceste bunuri sa fie determinate (individual/generic) sau deteminabile in viitor.

Ca o concluzie la cele afirmate anterior putem spune ca Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare reprezinta o baza de date cuprintatoare, un sistem de monitorizare a creditelor individuale, precum si a oricarei garantii mobiliare care are menirea de a asigura indeplinirea unei obligatii civile/comerciale nascute din orice contract incheiat intre persoane fizice sau juridice romane sau straine.

De remarcat faptul ca, desi ponderea o reprezinta creditele bancare, arhiva electronica are o intindere mult mai larga, cuprinzand si hotarari judecatoresti ramase definitive, leasing-ul, inclusiv privilegiul statului/unitatilor administrativ teritoriale pentru creantele provenite din impozite, taxe, amenzi si din alte sume ce reprezinta venituri publice ce le sunt datorate.

Unul din avantajele de necontestat a actualei reglementari o reprezinta protectia speciala a creditorului. Deoarece arhiva electronica este conceputa ca un sistem de evidenta structurata pe bunuri si persoane, dar si ca un sistem de publicitate, creditorul are posibilitatea de a cauta in arhiva, inainte de a acordaimprumutul, pentru a determina bonitatea potentialului debitor si de a verifica daca bunul respectiv a facut obiectul unor sarcini anterioare, oferindu-se astfel informatiicu privire la avizele inscrise in arhiva anterior.

Prin noua reglementare se realizeaza egalitatea intre toti subiectii de drept, statul nemaidetinand calitatea de subiect privilegiat, conform art. 98 din Legea 99/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a raspunde imperativelor mentionate, Ministerului Justitiei, ca Autoritate de Supraveghere ii revine rolul de a autoriza operatorii si de a controla activitatea acestora pe parcursul desfasurarii activitatii, precum si de a veghea la respectarea reglementarilor procedurale si, in acelasi timp de a armoniza aceaste reglementari culegislatia comunitara in domeniu.

Activitatea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, conform reglementarilor actuale, nu reprezinta o obligativitate a partilor, lasand la latitudinea acestora exercitarea acestei posibilitati.

In acest sens consideram ca ar fi de dorit ca inscrierea sa devina obligatorie,obtinandu-se pe aceasta cale, o evidenta completa a tuturor debitorilor si a bunurilor ce fac obiectul contractelor de garantie, asa cum se procedeaza in cazul ipotecilor ce sunt obligatoriu inscrise in Cartea funciara.

Serverele oficiale ale arhivei electronice:

www.co.romarhiva.ro - server aflat la Corpului Operatorilor

www.mj.romarhiva.ro - server aflat la Ministerul Justitiei

Curs valutar

Currency Ianuarie 19th 2018
Click to
EUR  European euro. Used by 15 member states and 6 countries or areas outside the European union.    
RON  New Romanian leu. As of 1 July 2005 the currency of Romania is the new Romanian leu (RON). 1 RON equals 10,000 old Romanian lei (ROL).    
USD  US dollar    

Stiri

Asociatie de Utilitate Publica