Corpul operatorilor si-a mutat sediul!

Corpul operatorilor si-a mutat sediul!

Incepand cu data de 1.02.2013 ne gasiti la urmatoarea adresa....

Readmore..

Legislatia in materie este urmatoarea:

LEGEA Nr. 202 din 16 iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial nr. 539 din 20 iulie 2015.

ORDINUL Ministrului Justiţiei nr. 1808/C din 19 mai 2014 pentru aprobarea formularelor de avize de garanţie privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 428 din 11 iunie 2014.

Legea nr.60/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

ORDIN nr. 2.034 din 10 octombrie 2011 - pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind
inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 79 din 28 septembrie 2011 - pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

REGULAMENT nr. 12/3 din 7 august 2006 - pentru autorizarea agenţilor in baza Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare

REGULAMENT nr. 13 din 20 iulie 2006 - privind obligaţiunile ipotecare

LEGEA Nr. 32 din din 1 martie 2006 - privind obligaţiunile ipotecare

LEGEA Nr. 31 din 1 martie 2006 - privind securitizarea creanţelor

ORDINUL Ministrului Justiţiei nr. 2409/C din 25 august 2004 - pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea semnăturii electronice in vederea inregistrării formularelor şi căutării datelor in Arhiva Electronică

INSTRUCŢIUNILE Ministrului Justiţiei nr. 3128/C/28 octombrie 2003 - privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă. Publicate In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 780 din 6 noiembrie 2003.

LEGEA nr.161 din 21 aprilie 2003 - privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

ORDIN Nr. 766/C din 2 aprilie 2002 - pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

 INSTRUCTIUNILE Nr. 2396 din 2001 - cu privire la intelesul anumitor dispozitii legale care reglementeaza activitatea de publicitate mobiliara

ORDONANŢĂ Nr. 89 din 29 august 2000 - privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

HOTĂRÂREA NR. 802 din 30 septembrie 1999 - privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare

Serverele oficiale ale arhivei electronice:

www.co.romarhiva.ro - server aflat la Corpului Operatorilor

www.mj.romarhiva.ro - server aflat la Ministerul Justitiei

Curs valutar

Currency Ianuarie 19th 2018
Click to
EUR  European euro. Used by 15 member states and 6 countries or areas outside the European union.    
RON  New Romanian leu. As of 1 July 2005 the currency of Romania is the new Romanian leu (RON). 1 RON equals 10,000 old Romanian lei (ROL).    
USD  US dollar    

Stiri

Asociatie de Utilitate Publica